Publicerad: 2023-05-22 11:59 | Uppdaterad: 2023-05-29 08:22

Höstens utlysningar 2023

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Augusti

KI resebidrag (period 3) inkl digitala arrangemang
Ansökningsperiod: 8 – 22 augusti

Axel Hirsch resebidrag (period 3)
Ansökningsperiod: 8 – 22 augusti

Gunnar Arnbrinks stiftelse
Sista ansökningsdag: 30 augusti

September

Hirsch Fellowship
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse
Sista ansökningsdag: 19 september

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

David och Astrid Hageléns stiftelse
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Oktober

KI resebidrag (period 4) inkl digitala arrangemang
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Axel Hirsch resebidrag (period 4)
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder