Deltagare till studie sökes Har du tidigare haft covid-19 men inte långtidssymptom?

Vi söker efter deltagare till en studie vid Karolinska Institutet där vi studerar processhastighet, minne och andra kognitiva förmågor i relation till luktfunktion samt hjärnans struktur och funktion.

Flicka som blåser maskros
Foto: Wikimedia Commons

Vem kan delta?

Vi söker nu dig som tidigare haft en bekräftad covid-19 infektion, men inte upplevt problem med kognition eller lukt i efterhand med denna eller annan virusinfektion de senaste 3 åren. 

Du ska
• vara mellan 20 och 65 år 
• tala svenska flytande
• ha haft bekräftad Covid-19 under 2020 eller 2021

Så här går studien till

Som försöksdeltagare kommer du att vid två olika tillfällen få utföra olika typer av kognitiva tester, ett lukttest samt besvara en rad frågeformulär. Undersökningen äger rum på Aging Research Center, Karolinska Institutet, Campus Solna. Vissa deltagare kommer även tillfrågas om de vill genomgå hjärnavbildning med magnetkamera.

Ekonomisk kompensation utgår i form av ett presentkort. 

Kontakt

Är du intresserad eller vill du veta mer? 
Mejla information om din ålder, antal utbildningsår (inklusive grundskola), tidpunkt för covid-19 infektion, namn och telefonnummer till arc.studie.covid@gmail.com
Vi kontaktar sedan dig och ger mer information.

Ansvarig forskare

Erika Jonsson Laukka, docent
Karolinska Institutet 
Aging Research Center (ARC)
Tomtebodavägen 18 A
171 65 Solna 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.