Publicerad: 2018-12-20 13:16 | Uppdaterad: 2019-02-14 12:47

Fusk på högskoleprovet – detta gäller på KI

Högskoleprov

Nyligen avslutades förhandlingarna i en rättegång vid Linköpings tingsrätt mot ett antal personer som misstänks vara inblandade i det organiserade fusket med högskoleprovet. Sammanlagt har 31 personer åtalats. Tingsrättens dom meddelas den 10 januari 2019.

Flera medier har den senaste tiden uppmärksammat rättegången och en vanlig fråga är hur många som har fuskat och på oriktig grund tagit plats på prestigeutbildningar vid universitet och högskolor.

Så ser KI på fusk

Christopher Sönnerbrandt– Karolinska Institutet ser allvarligt på allt slags fusk inom högskolan. Fusk på högskoleprovet får aldrig accepteras, säger Christopher Sönnerbrandt, enhetschef för KI:s antagning.

För KI är det mycket viktigt att samarbetet mellan olika myndigheter fortsätter för att komma åt det organiserade fusket på högskoleprovet.

Enligt svensk lag är det förbjudet att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter som ligger till grund för myndighetsbeslut, exempelvis beslut om antagning till en högskoleutbildning. Om en person skulle bli antagen till en högskoleutbildning vid KI på grund av oriktiga meriter, exempelvis förfalskade betyg eller fusk på högskoleprovet, har KI rätt att återkalla antagningsbeslutet och personen förlorar därmed sin plats på utbildningen.

Fem studenter har fått lämna KI

I början av 2016 tvingades fem nyantagna studenter på Läkarprogrammet att lämna KI med omedelbar verkan. Det skedde när UHR upptäckte att de hade fuskat på högskoleprovet. Terminen började i mitten av januari. Studenterna fick lämna KI i mitten av februari, efter en månads studier.

Så agerar UHR

Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer nu att gå igenom det material som blir tillgängligt efter de avslutande förhandlingarna. Skulle det visa sig att provdeltagare har kommit in på högskoleutbildningar på grund av fuskresultat på högskoleprovet så meddelar UHR det berörda universitetet eller högskolan. Först därefter kan lärosätet ta tillbaka beslutet om antagning.

Har du frågor eller vill rapportera en händelse som har med fusk att göra, vänligen kontakta Antagningen