Publicerad: 2021-11-03 11:25 | Uppdaterad: 2021-11-03 13:05

Friska försökspersoner i åldern 40-70 år sökes till studie om hjärtinfarkt

Vi söker friska forskningspersoner till ett projekt där vi studerar hjärtinfarkt med normala kranskärl. Vår hypotes är att en del av dessa patienter har en nedsättning av funktionen av de små kärlen i hjärtat som orsak till sin hjärtinfarkt. De forskningspersoner vi nu söker ska utgöra friska kontroller till patienter med hjärtinfarkt med normala kranskärl.

Vem kan delta?

Friska forskningspersoner, kvinnor och män, i åldern 40-70 år.

Så här går studien till

Den aktuella undersökningen innebär ett blodprov följt av en magnetkameraundersökning av hjärtat. Undersökningen som tar cirka två timmar i anspråk innebär att du kommer att få kontrastmedel samt ett läkemedel som stressar hjärtat.

Forskningen är godkänd av etikprövningsnämnden i Stockholm. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du får 2000 kr i ersättning för undersökningen.

Är du intresserad och vill veta mer kontakta

Jannike Nickander

ST-läkare, post doc

Peder Sörensson

Överläkare