Publicerad: 2021-08-24 10:40 | Uppdaterad: 2021-09-03 16:59

Försökspersoner till studie om mekanismer bakom muskelsmärta

Vi söker kvinnor och män, i åldrarna 18–40 år, för deltagande i en studie om tryptofan-metabolismen hos patienter med långvarig muskelsmärta.

Studien genomförs vid institutionen för odontologi i Huddinge i samarbete med Eastmaninstitutet och institutionerna för klinisk neurovetenskap och fysiologi och farmakologi. Försökspersoner får ekonomisk ersättning för sitt deltagande.

Deltagande i studien innebär ETT besök, på ca 4 timmar, där du fyller i ett frågeformulär och genomgår en klinisk undersökning av käkmusklerna. Därefter utförs intramuskulär mikrodialys (en slags provtagning) i käkmuskeln för att undersöka frisättningen av olika metaboliter.

Kontakt

För mer ingående och skriftlig information kontakta:
 

Golnaz Barjandi

Leg. tandläkare, doktorand

Ansvarig forskare

Malin Ernberg, professor och övertandläkare.

Kontakt

Golnaz Barjandi Doktorand