Skip to main content
Publicerad: 2020-05-19 09:02 | Uppdaterad: 2020-05-19 12:04

Få överblick av campusinformation i ny app - Mitt Campus

För att förenkla information och göra den relevant för dig som student eller medarbetare, har Akademiska hus tagit fram en app där du väljer flödet på information som kan påverka din vardag och som du önskar få information om snabbt.

Det kan handla om exempelvis:

  • att göra en felanmälan och följa handläggningen av den 
  • att välja vilken byggnad/byggnader du önskar få störningsinformation om
  • service och kontaktuppgifter
  • nyheter
  • kartor

Mer information finns att läsa på Akademiska hus hemsida

Contact

Rikard Becker Fastighetsdirektör