Publicerad: 2023-09-08 12:17 | Uppdaterad: 2023-09-26 17:00

Uppdatering av IDAC den 14/9 är framflyttad till 21/9

Nytt datum!
Den 21 september från kl 12:00 till 22:00 genomförs ett planerat systemunderhåll i IDAC.

I IDAC-portalen kommer det gå att söka efter medarbetare/student samt att tjänsten ”Återställ lösenord” kommer vara tillgänglig hela dagen.
Resterande tjänster ber vi er att inte använda mellan kl 12.00-22.00.