Disputationer Disputation Jakob Lederman

2020-12-18 13:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6) alt. Zoom

Non - conveyed patients - A dissertation on epidemiology, and patients’ and ambulance clinicians’ experiences

Även via zoom  

https://ki-se.zoom.us/j/64371229836?pwd=YW9vRi9iVU9kT1Ryd2tCKzN6U0hKQT09

Meeting ID: 643 7122 9836

Passcode: 320455

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent
Professor Erika Frischknecht Christensen, Institutionen för klinisk medicin, Aalborg Universitet  

Betygsnämnd
Professor Anna Forsberg, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet 
Docent Bodil Ivarsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet 
Docent Zarina Nahar Kabir, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Handledare
Carina Elmqvist, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet 
Therese Djärv, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet 
Veronica Lindström Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 
Caroline Löfvenmark, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Kontakt