Publicerad: 2020-10-13 13:04 | Uppdaterad: 2020-10-13 13:13

Direktkoppling till SOS av alla brandlarm i KI:s lokaler på Campus Solna

Fr.o.m. v.41 är alla byggnader på Campus Solna, där KI är hyresgäst, direktkopplade till SOS vid brandlarm.

Det innebär att räddningstjänsten alltid får kännedom om att ett brandlarm utlöst och kommer att åka ut för att undersöka orsaken.

OBS! Det är fortfarande viktigt att alltid ringa 112 vid bekräftad brand, för att få en så snabb respons som möjligt från räddningstjänsten.

Anledningen till direktkopplingen är att det är en tidsmässig fördel om räddningstjänsten kommer med automatik med hänsyn till skydd av liv, egendom och miljö, samt att förkorta tiden som utrymmande behöver befinna sig på återsamlingsplatsen, oavsett tid på dygnet.

Byggnaderna på campus i Flemingsberg har redan sedan flera år sitt brandlarm direktkopplat till SOS.