Publicerad: 2021-08-26 14:55 | Uppdaterad: 2021-08-26 14:55

Covid-19: små lättnader i åtgärderna på universitetstandvården för minskad smittspridning

Under sommaren har smittspridningen gått ner och andelen vaccinerade medborgare gått upp. Därför har regionen uppdaterat sina rekommendationer för så kallad source control. Anpassningarna innebär lättnader, men bygger på fortsatt försiktighet för att minska risken för spridning av covid-19.

Smittskyddsläkaren rekommenderar att personal och studenter som arbetar med vård använder vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR:

  • i alla utrymmen där patienter vistas
  • i personalutrymmen när två meters avstånd till andra inte kan upprätthållas.

På följande sida på Vårdgivarguiden kan du läsa mer:

Ny rekommendation gällande source control | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Vad innebär de uppdaterade åtgärderna för oss?

  • Vi fortsätter att alltid använda munskydd men slipper använda visir när vi rör oss på kliniken eller vistas i utrymmen som även är avsedda för patienter.
  • Vi kan vistas utan munskydd i personalutrymmen om vi kan säkerställa avstånd på minst 2 meter till våra arbetskamrater.
  • Vi strävar alltid efter att hålla tillräckligt avstånd men om det inte går att lösa så använder vi munskydd även i personalutrymmen.
  • När vi arbetar med patienter fortsätter vi att använda både munskydd och visir för att skydda oss mot aerosol.

Varför ska vi fortsätta att ha både munskydd och visir när vi behandlar patienter?

  • Source control innebär att bäraren av kirurgiskt munskydd IIR skyddar personer i sin omgivning mot covid-19 vid en asymtomatisk infektion. Det vill säga att vi genom att vi använder munskydd inte smittar våra patienter eller arbetskamrater om vi bär på en infektion utan att känna till den.
  • När vi undersöker eller behandlar patienter behöver vi använda skyddsutrustning i form av både vätskeresistent munskydd IIR och visir för att skydda oss mot aerosol.

Fortsätt vara försiktig

Även fortsatt håller vi alltså avstånd så gott det går. Vi stannar också hemma vid symtom på covid-19. Självklart kan åtgärderna även skärpas om smittspridningen så kräver. Därför uppmanar vi alla att hålla sig underrättade via medarbetarportalen. Information till medarbetare och studenter om covid-19