Skip to main content
Publicerad: 2011-10-06 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 09:48

Brobyggare mellan medicin och kirurgi får årets Axel Hirschs pris

Lars Lundell, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, får medicine doktor Axel Hirschs pris 2011, för sina studier om en sjuklig form av sura uppstötningar, så kallad gastroesofageal reflux. Han har kunnat visa vilka behandlingsmetoder som ger bäst resultat, både medicinska och kirurgiska.

Tack vare Lars Lundells forskning har sjukvården under de senaste två decennierna fått bättre kontroll på sjukdomen gastroesofageal reflux, GERD. Dels var han med och utvärderade det läkemedel mot sura uppstötningar, som skulle bli världens mest förskrivna, nämligen Losec, dels har han utvärderat olika operationsmetoder och funnit vilken som är bäst, nämligen så kallad fundoplikation. Denna typ av operation återställer den skadade ventilfunktionen mellan matstrupen och magsäcken.

– Min forskargrupp visade att denna kirurgiska metod väsentligen kan bota sjukdomen. Det är dock endast en liten del av patientgruppen som behöver ingreppet. De flesta klarar sig med Losec eller liknande läkemedel, säger Lars Lundell.

Han beskriver sig själv som en brobyggare mellan olika specialitetsområden, i hans fall mellan gastromedicin och gastrokirurgi, och hävdar att det är sådant interdisciplinärt forskningsarbete som är framtiden.

– Framtidens forskning om matsmältningsorganens sjukdomar leds av sådana som Lars Lundell, som förmår få till stånd verkligt samarbete över den tidigare strikta gränsen mellan medicin och kirurgi. Hans gränsöverskridande studier har skapat en ny plattform för framtidens forskare, säger Martin Ingvar, ordförande i priskommittén.

Medicine doktor Axel Hirschs pris delas ut årligen av Karolinska Institutets styrelse för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Val av pristagare sker genom nominering.