Skip to main content

Beställ klassuppsättning av tidningen Medicinsk Vetenskap

Vill du ha ett alternativt uppslag till ett temaarbete eller en lektion? Använd en artikel om aktuell medicinsk forskning ur Karolinska Institutets tidning Medicinsk Vetenskap. Vi erbjuder en klassuppsättning av tidningen.

Tidningen Medicinsk Vetenskap ges ut av Karolinska Institutets kommunikationsavdelning. Här berättar vi om aktuell medicinsk forskning som görs inom olika områden vid vårt universitet. Vår förhoppning är att Medicinsk Vetenskap ska fungera som intresseväckare och källa till ny kunskap om medicinsk forskning.

Vi använde tidningen som en intresseskapande läsning för att eleverna sedan skulle kunna fördjupa sig inom ett utvalt område. Det är toppen för eleverna att få något annat än kursböcker att tillgå. Det skapade intresse, så vi var mycket nöjda! Tidningen var inte för enkel, men inte heller för svår för eleverna.

Olof Procopé, lärare i naturkunskap, kemi och biologi vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium

Beställ tidning

Vi skickar 30 exemplar av tidningen till er. Önskar ni senaste numret av tidningen kostar det 200:-, äldre nummer är gratis i den mån de finns kvar. Gör din beställning via e-post, medicinskvetenskap@ki.se.

Ange tydligt namn och adress dit tidningarna ska skickas, samt faktureringsadress och organisationsnummer. Ange antal tidningar om er klass har fler än 30 elever.

Det finns även möjlighet att prenumerera på enstaka exemplar av tidningen. En årsprenumeration med fyra nummer av Medicinsk Vetenskap kostar 200 kronor. Anmäl via e-post.