Skip to main content
Publicerad: 2018-04-10 15:06 | Uppdaterad: 2018-04-12 12:35

Axel Hirsch pris 2018 till forskning om väktarceller

Gunnar C. Hansson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs Universitet, tilldelas 2018 år Med dr. Axel Hirsch Pris.

Gunnar C. Hansson

Gunnar C. Hansson belönas för sin forskning inom anatomi och cellbiologi, för sin upptäckt av en ny typ av bägarceller, s.k. väktarceller, som bevakar ingångarna till tarmens kryptor och förhindrar bakterieinfektion.

Beslutet är taget av styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Priset på 50 000 kronor utdelas under installationshögtiden i Aula Medica den 11 oktober, 2018.