Skip to main content
Publicerad: 2019-10-25 17:43 | Uppdaterad: 2019-11-19 08:58

Annons: Deltagare till fokusgrupp om maskulinitet och våld mot kvinnor sökes

Du som är mellan 18 och 24 år kan delta i fokusgruppsdiskussionen. Ingen förkunskap i ämnet krävs. I grupperna kommer vi att prata om vad det innebär att vara en man/kvinna. Dessutom kommer vi att prata om olika former av våld mot kvinnor samt om dina åsikter och tankar kring vad som kan göras för att förebygga våld mot kvinnor.

Syftet är att undersöka unga män och kvinnors syn på maskulinitetsnormer i relation till våld mot kvinnor.

Hur går det till?

  Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan motivering, avbryta din medverkan. Diskussionen kommer att spelas in. Ungefär 6-10 personer kommer att delta i diskussionen som leds av en person ur forskargruppen.

  Ersättning: 2 biobiljetter. 

  Datum och tider:

  • Tjejer/kvinnor – Måndagen den 10 februari 2020 kl 16.00-17.30
  • Killar/män – Måndagen den 17 februari 2020 kl 16.00-17.30

  Sekretess

  Den information som vi samlar in i forskningsprojektet kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av informationen. Forskningsdata sparas i 10 år.

  Detta forskningsprojekt har granskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

  Om projektet

  En av tre kvinnor i Europa rapporterar att de har blivit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld. Trots lagstiftningsändringar som syftar till att begränsa mäns våld mot kvinnor runt om i världen, är kvinnor fortsatt utsatta för våld. 

  Fokusgruppsdiskussionerna är del av ett större internationellt forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan universitet i Sverige, Israel, Spanien och Irland.

  Kontakt för intresseanmälan

  Anna Nielsen

  Forskningssamordnare